سوال تستی عربی 7 دو درس اول پنجشنبه 1393/08/01 12:43
سوال تستی عربی  7   دو درس اول


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

سوال تستی عربی 8 دو درس اول پنجشنبه 1393/08/01 12:41
سوال تستی عربی 8 دو درس اول


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

       قرآن و   پیام آسمانی هفتم   تستی درس 1@2  نمونه دولتی محمود آباد      طراح: جناب آقای پیراهش


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

- معناي كلمه‌ قرآني در كدام گزينه درست نيامده است؟

الف) اَفْلَحَ: رستگار شد ¨                             ب) خاشِع: متواضع¨       

ج) لغو: سخن و كار بيهوده¨                        د) مُعْرِض: اعتراض‌كننده¨

2- معناي كلمه قرآني در كدام گزينه درست آمده است؟

الف) عليم: بسيار دانا¨       ب) عَلِمَ: انجام مي‌دهد¨   ج) مَنْ: هر كس¨        د) مصير: باز مي‌گردد¨


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

سوالات پیام آسمانی هشتم درس سوم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

سوالات پیام آسمانی هشتم درس دوم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

            درس اول

1ـ نگاه انسان به جهان پیرامونش چگونه نگاهی است ؟

2ـ آفرینش چشم های  انسان دارای چه ویژگی هایی است ؟

3ـ امیرالمومنان ، حضرت علی (ع) درباره ی آفرینش انسان چه می فـرماید ؟

 4ـ خدای مهربان برای اینکه ما بیش تر به اطراف خویش بنگریم و بیندیشیم چه مثال هایی را در قرآن جهت توجه و اندیشیدن به آن ها بیان کرد ؟

 5ـ انسان با نگرش به شگفتی های جهان و مخلوقات به چه نتیجه ای می رسد ؟

6ـ خداوند این جهان را چگونه برای انسان آفریده است ؟

7ـ بی نظیر ترین دوربین دنیا ...... است .

8ـ با توجه به سخن امام علی (ع) توضیح دهید که هدف آفرینش چیست ؟

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

پیش آزمون عربی هشتم سال 93 سه شنبه 1393/07/15 11:45
آزمون آغازین عربی هشتم 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

آزمون آغازین


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

تبریک جمعه 1393/07/04 1:26

آ غاز مهر و طنین دوباره ی زنگ مدرسه و نسیم خوش تعلیم‌ و تربیت بر همه ی دانش‌آموزان و معلمان  پرتلاش ، مهربان و مهرپرور مبارک باد .

… در کنار خطوط سیم پیام ، خارج از ده دو کاج روییدند سالیان دراز رهگذران ، آن دو را چون دو دوست می دیدند روزی از روزهای پاییزی ، زیر رگبار و تازیانه ی باد یکی از کاج‌ها به خود لرزید ، خم شد و روی دیگری افتاد گفت ای آشنا ببخش مرا ، خوب در حال من تامل کن ریشه هایم ز خاک بیرون است ، چند روزی مرا تحمل کن کاج همسایه گفت با تندی ، مردم آزار از تو بیزارم دور شو دست از سرم بردار ، من کجا طاقت تو را دارم ؟ بینوا را سپس تکانی داد ، یار بی رحم و بی محبت او سیم‌ها پاره گشت و کاج افتاد ، بر زمین نقش بست قامت او مرکز ارتباط دید آن روز ، انتقال پیام ممکن نیست گشت عازم گروه پی جویی ، تا ببیند که عیب کار از چیست سیمبانان پس از مرمت سیم ، راه تکرار بر خطر بستند یعنی آن کاج سنگ دل را نیز ، با تبر تکه تکه بشکستند

محمد جواد محبت

 

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

پیروزی یکشنبه 1393/05/26 1:15
موقع خسته شدن به دو چیز فکرکن :

 

۱ آنهایی که منتظر شکست تو هستند تا “به تو” بخندند


۲ آنهایی که منتظر پیروزی تو هستند تا “با تو” بخندند . . .

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

تعریف یکشنبه 1393/05/26 1:14
دو چیز شما را تعریف می کند :

بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید ؛

و نحوه رفتارتان، وقتی همه چیز دارید

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |