ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

پیام آسمانی هفتم شنبه 1393/09/15 18:16
پیام  آسمانی هفتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

پیام آسمانی هفتم شنبه 1393/09/15 18:15
پیام  آسمانی هفتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

سوال تستی عربی 7 شنبه 1393/09/15 18:13
سوال تستی عربی 7


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

سوال تستی عربی 7 شنبه 1393/09/15 18:12
نمونه سوال  تستی عربی هفتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

نمونه سوال  تستی عربی هفتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

پیام های آسمانی هفتم چهارشنبه 1393/09/05 22:10
پیام  هفتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

پیام آسمانی هفتم چهارشنبه 1393/09/05 22:5
پیام ها ی هفتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

عربی هفتم چهارشنبه 1393/09/05 21:58
عربی هفتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

نمونه سوال عربی هفتم چهارشنبه 1393/09/05 21:55

 عربی هفتم

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

در زمان حمله مغول به ایران ، بی رحم ترین سردار آنها بیلاخو خان نام داشت . بطوری که مخالفان خود را بس از دستگیری به سادگی نمی کشت و یکی یکی انگشتان آنها را قطع میکرد. 

در این بین یکی از سرداران ایرانی دلیر بنام بامشاد ، که از نوادگان سردار بزرگ ایرانی پومپه دیوس بود ، بر علیه او قیام کرد ود طی نبردهای بسیار بلاخره دستگیر شد. 4 روز از دستگیری او میگذشت در حالیکه 4 انگشت دست راست او قطع شده بود و تنها انگشت شصتش باقی مانده بود . 

او به کمک یاران خود از زندان فرار کرد و پس از تجهیز قوا مجدد به جنگ بیلاخو خان رفت ،  او را از پا در آورد ، سپس  ناحیه بزرگی از ایران را آزاد و بر تخت فرماندهی آن منطقه نشست.

 

مردم که سر از پا نمی شناختند به خیابانهای شهر آمده و به احترام او هر 4 انگشت خود را جمع کرده و انگشت شصت خود را به یکدیگر نشان میدادند. از آن پس این رسم بیلاخ نام گرفت و اگر کسی از کار کسی خوش می آمد به او بیلاخ میداد.

کم کم این رسم به بلاد کفر منتقل شد و بیلاخ به بیلاک و سپس به لایک تبدیل شد.

حال این سوال پیش می آید که چرا این حرکت در نزد ایرانیان به معنای بدی جا افتاده است؟ خب بسیار ساده است. مغولان تا سالها بر این مملکت حکومت کردند . آنها که تاب این حرکت را در ایرانیان نداشتند ، هر کسی را که بیلاخ میداد به زندان می انداختند . از این رو ایرانیان به مغولان بیلاخ میدادند و فرار میکردند . ااین چنین شد که این رسم کم کم شکل بدی بخود گرفت

منبع

 

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

پیام هشتم درس هفتم سه شنبه 1393/09/04 11:11
نمونه سوال پیام هشتم درس هفتم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |