پیام های آسمانی 8 درس 15 شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ 23:57

درس پانزدهم

212ـ حق ب به چند دسته تقسیم می شود ؟

213ـ حق ّالنفس را با ذکر مثال توضیح دهید .

214ـ حق ّالناس را با ذکر مثال توضیح دهید .

215ـ حق ّالله را با ذکر مثال توضیح دهید .

216ـ حق الناس شامل چه مواردی است  ؟

217ـ دامنه ی حقوق مردم تا چه میزان است ؟

218ـ پیامبر اکرم در رابطه با کسانی که نسبت به حفظ محیط زیست بی مبالات هستند چه فرمود ه است ؟

219ـ دین اسلام چه دیدی نسبت به حفظ محیط زیست دارد؟

220ـبه نظر شما حدام یک از حقوق ( سه گانه ) اهمیت بیشتری دارد ؟

221ـ کسی با شکستن یک درخت حق همه ی مردم راازبین ببرد ،چگونه می تواند این حق بزرگ راجبران کند؟

222ـدرباره ی بی توجهی به حقوق عمومی چند مثال بزنید .

223ـ کسی که می خواهد به بهشت الهی راه پیدا کند ، باید چه حقوقی را رعایت کند ؟

224ـ اگر همه ی مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی توجهی کنند ف چه اتفاقاتی در جامعه خواهد افتاد؟

225ـ سه نمونه از حقوقی راکه همکلاسی ها بر شما دارند ، بیان کنید .

226ـ سه نمونه ازحقوقی را که افراد خانواده ( پدر مادر خواهر برادر و...) بر شما دارند را بیان کنید .

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

پیام های آسمانی 8 درس 14 شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ 23:56

درس چهاردهم

198ـ خداوند  متعال در قرآن از ما مسلمانان در رابطه با دیگر هم نوعان خویش چه دستوری داده است ؟

199ـ ویژگی های مشترک مسلمانان را نام ببرید .

200ـ هم اکنون بیش از ...................... مسلمان در .............. کشور اسلامی زندگی می کنند.

201ـ چرا دشمنان اسلام از اتحاد مسلمانان با یکدیگر می ترسند ؟

202ـ مسلمانان به چند گروه بزرگ تقسیم می شوند  نام برده و اشتراکات و اختلافات آن ها را نام ببرید .

203ـ اعتقاد اهل سنّت در رابطه با مساله ی خلافت پس ا ز رسول خدا چیست؟

204ـاعتقاد شیعیان به جانشینی پس از رسول خداچیست؟

205ـ مهم ترین نکته از دید هر دو گروه نسبت به اعتقادات یکدیگر چیست ؟

206ـ مقام معظم رهبری در رابطه ی با ایجاد اختلاف مابین اهل سنّت و شیعیان چه گفته اند ؟

207ـ به نطر شما مسئولیت ما دربرابر برادران و خواهرا ن دینی چیست؟

208ـ  به نظر شما اگر مسلمانان مسئاله ی وحدت را جدّی نگیرند ؛ چه خواهد شد ؟

209ـ به نظر شما مسلمانان برای ایجاد وحدت چه می توانند بکنند ؟

210ـ چهار مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادران دینی اش بیان کنید .

211ـ مهم ترین روش دشمنان اسلام ؛ برای از بین بردن اتحاد مسلمانان  را توضیح دهید .

 

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

پیام های آسمانی 8 درس 13 شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ 23:56

درس سیزدهم

185ـ حضرت علی (ع) درنامه خویش به امام حسن (ع) دررابطه با درخواست ازخدا چه توصیه ای می نماید؟

186ـبراساس تعالیم قرآن و پیشوایان دین در چه زمان هایی باید دعاکرد ؟

187ـدعاکردن در نزد خداوند از چه اهمیتی برخورداراست ؟

188ـ دعاکردن و یا ترک آن چه تاثیراتی در زندگی انسان دارد ؟

189ـ امام صادق(ع) درباره ی اثر مهم نیایش چه می فرمایند ؟

190 ـکسانی که در زندگی خویش تلاش می کنند و دعا نیز می نمایند در اصل چه چیزی را اثبات می نمایند؟

191ـدر چه زمان هایی دعا کردن بیشتر سفارش شده است ؟

192ـ امام باقر (ع) در چه زمانی و با چه آدابی دعا می کردند؟

193ـنزدیک ترین دعاها به اجابت چه زمانی است؟

194ـبه محتوای نماز دقت کنید و دعاهایی که هر شبانه روز در نماز از خداوند می خواهید را بیان کنید .

195ـ دعاکردن چه فایده هایی دارد ؟

196ـ چهار مورد از آداب دعا رابیان کنید ؟

197ـ بنا بر فرمایش امام علی (ع) چرا برخی از دعاها ؛ فوری برآورده  نمی شود ؟

 

 

 

نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

نمونه سوال عربی هشتم نوبت اول 93 یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ 17:0
نمونه سوال عربی هشتم نوبت اول93


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

نمونه سوال عربی هفتم نوبت اول 93 یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ 16:55
طراح : آقای داداشپور

مدرسه : شهید مدنی علویکلا میر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

نمونه سوال عربی هفتم نوبت اول 93 یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ 16:52
طراح: خانم علی پور

مدرسه: بنت النبی سیار کلا


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

نمونه سوال عربی هفتم نوبت اول 93 یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ 16:48
طراح : آقای نیک پی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

طراح : مدرسه  حجاب اهلم


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |

طراح : آقای نیک پی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط سید احمد حسینی   | لینک ثابت |